Tolerancje i propozycje dotyczące pasowania

Tolerancje

Główki i łożyska przegubowe DURBAL o dużej obciążalności o wymiarach metrycznych i calowych są wykonane - o ile nie podano inaczej - z tolerancjami średnicy i szerokości podanymi w tabelach tolerancji zgodnie z normami DIN ISO. Zastosowane w tabeli symbole wymiarów i tolerancji są podane poniżej.

Dla produktów DURBAL dostępne są następujące dane w zakresie tolerancji:

  • Główki przegubowe
  • Łożyska przegubowe
  • Łożyska przegubowe skośne
  • Łożyska przegubowe osiowe

Tolerancje DURBAL dotyczą nieosłoniętych pierścieni łożyskowych, nie dzielonych ani nie rozłożonych. Po obróbce powierzchniowej mogą one w niewielkim stopniu odbierać od wartości normatywnych. Podobnie w przypadku łożysk przegubowych z rozłożonym lub dzielonym pierścieniem zewnętrznym może po jego rozłożeniu lub podzieleniu pojawić się niewielkie odchylenie od kształtu okrągłego. Po zamontowaniu w obudowie z wykonanymi dokładnie co do wymiarów i kształtu otworami i dostatecznej grubości ścianek zostaje przywrócony pierwotny okrągły kształt. Dlatego z pomiarów niezamontowanych łożysk nie można wyciągać wiarygodnych wniosków co do pierwotnej dokładności wymiarów pierścieni zewnętrznych.


Symbole wymiarów i tolerancji:

d
średnica otworu łożyska

Δdmp
odchylenie średniej średnicy otworu łożyska od wartości zadanej

Vdp
odchylenie średnicy otworu w jednej płaszczyźnie (okrągłość)

Vdmp
odchylenie średniej średnicy otworu (cylindryczność)

ΔBs
odchylenie szerokości pojedynczego pierścienia wewnętrznego

D
średnica zewnętrzna łożyska

ΔDmp
odchylenie średniej średnicy zewnętrznej łożyska od wartości zadanej

VDp
odchylenie średnicy zewnętrznej w jednej płaszczyźnie (okrągłość)

VDmp
odchylenie średniej średnicy zewnętrznej (cylindryczność)

ΔCs
odchylenie szerokości pojedynczego pierścienia zewnętrznego

T
szerokość lub wysokość łożyska

ΔTs
odchylenie szerokości lub wysokości łożyska od wartości zadanej


Propozycje dotyczące pasowania

Pasowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie występował jakikolwiek
ruch pomiędzy otworem kuli przegubu a wałem lub pomiędzy zewnętrznym pierścieniem łożyska a otworem w obudowie. Należy również zwrócić uwagę na to, że zbyt ciasne pasowania wpływają niekorzystnie na luzy łożyska.

Otwór w obudowie do zamontowania łożysk przegubowych

Szereg wymiarowy K
K7 / H7

Szeregi wymiarowe E, G, W
M7 / K7

Pasowania wałów do łożysk i główek przegubowych

Szeregi wymiarowe K, W
k6 / h6

Szeregi wymiarowe E, G
j6 / g6