Interpretacja

DURBAL Premium Line

Obciążalność statyczna łożyskowanych tocznie główek i łożysk przegubowych

Nośność statyczna Co łożyskowanej tocznie główki przegubowej i łożyska przegubowego odpowiada takiemu, działającemu promieniowo, obciążeniu statycznemu, które wywołuje całkowite odkształcenie trwałe równe 1/10 000 średnicy korpusu tocznego w najbardziej obciążonym miejscu styku korpusu tocznego z bieżnią.

Obciążalność dynamiczna łożyskowanych tocznie główek i łożysk przegubowych

Nośność dynamiczna C łożyskowanej tocznie główki przegubowej i łożyska przegubowego to takie niezmienne co do wielkości i kierunku zewnętrzne obciążenie promieniowe, przy którym 90-procentowa większość jednakowych w widoczny sposób główek przegubowych może osiągnąć lub przekroczyć 1 milion obrotów lub ruchów wychylnych.

DURBAL Classic Line

Nośność statyczna główek przegubowych łożyskowanych ślizgowo

Nośność statyczna Co łożyskowanej tocznie główki przegubowej odpowiada takiemu promieniowemu obciążeniu statycznemu, przy którym nie występuje jakiekolwiek odkształcenie trwałe w najwęższym przekroju obudowy.Zawiera ona w sobie współczynnik bezpieczeństwa równy 1,2 w stosunku do granicy plastyczności zastosowanego materiału główki przegubowej.

Nośność dynamiczna główek przegubowych łożyskowanych ślizgowo

Nośność dynamiczna C stanowi parametr dotyczący oczekiwanego szacunkowo okresu użytkowania łożyskowanych ślizgowo, bezobsługowych główek przegubowych poddawanych obciążeniom dynamicznym.

DURBAL Basic Line

Obciążalność statyczna łożyskowanych ślizgowo główek i łożysk przegubowych

Maksymalne dopuszczalne obciążenie główki przegubowej lub łożyska przegubowego jest określone przez podaną w katalogu nośność statyczną Co. Nośność statyczna Co jest definiowana jako takie działające promieniowo obciążenie statycznie w stanie nieruchomym, które nie wywołuje w główce przegubowej lub łożysku przegubowym trwałego odkształcenia w temperaturze pokojowej. We wszystkich przypadkach użytkownik, dokonując wyboru, musi porównać podstawowe parametry teoretyczne z występującymi rzeczywiście w praktyce warunkami użytkowania i sprawdzić przydatność główki przegubowej lub łożyska przegubowego w praktyce. Użytkownik jest zobowiązany zdefiniować dla konkretnego zastosowania rozsądne współczynniki bezpieczeństwa i okresy obsługi technicznej. Jeśli użytkownik przy konkretnym zamontowaniu stwierdzi lub podejrzewa osiągnięcie obciążenia granicznego, wówczas DURBAL Metallwarenfabrik GmbH zaleca sięgnięcie po główki przegubowe lub łożyska przegubowe Durbal o dużej obciążalności serii Premium lub Classic Line. Nasi specjaliści służą chętnie pomocą w tym zakresie.

Dane dotyczące nośności zależą każdorazowo od sposobu zdefiniowania danej wielkości. Z tego powodu nie można wprost porównywać danych w zakresie nośności pochodzących od różnych producentów.