Gniazda smarowe

Produkowane przez nas główki przegubowe i hydrauliczne główki przegubowe DURBAL o dużej obciążalności można zaopatrywać w smar za pomocą prasy do smaru przy użyciu gniazda smarowego.

Są one wykonane standardowo jako gniazda smarowe lejkowe lub z końcówką stożkową. Na zamówienie mogą być w każdej chwili dostępne inne wersje.