Definicje

Temperatury robocze produktów serii DURBAL Premium-, Classic- i Basic-Line

Przechowywanie: Łożyskowane tocznie
Zakres temperatur: -45° C do +120° C

Przechowywanie: Materiał kompozytowy poliamid-PTFE-włókno szklane
Zakres temperatur: -30° C do +60° C

Przechowywanie: Stal / mosiądz
Zakres temperatur: -20° C do +110° C

Przechowywanie: Stal / PTFE
Zakres temperatur: -20° C do +110° C

Przechowywanie: Stal / Stal
Zakres temperatur: -20° C do +200° C

Przy wyższych temperaturach następuje spadek wartości nośności, co należy uwzględnić przy ocenie czasu użytkowania za pomocą współczynnika temperaturowego C2.

Obciążenia

Miarodajne przy doborze i obliczaniu główek przegubowych DURBAL o dużej obciążalności są: wielkość, kierunek i rodzaj obciążenia.

Obciążenia promieniowe i kombinowane

Główki przegubowe DURBAL o dużej obciążalności są skonstruowane tak, by mogły przyjmować przede wszystkim duże obciążenia promieniowe Fr. Oprócz tego można je także stosować do obciążeń kombinowanych ze składową osiową obciążenia Fa do maksymalnie 20% danego obciążenia promieniowego.

DURBAL Obciążenia - Obciążenia promieniowe i kombinowane

Obciążenie działające jednostronnie

Obciążenie działa w tym przypadku zawsze w tym samym kierunku, tj. strefa obciążenia znajduje się zawsze w tym samym odcinku łożyska.

DURBAL Definitions - Unilaterally acting load

Obciążenie działające z różnych kierunków

Przy obciążeniu działającym z różnych kierunków następuje naprzemienne obciążanie i odciążanie naprzeciwległych stref obciążenia, tj. obciążenie cały czas zmienia kierunek o ok. 180°.

DURBAL Definitions - Alternately acting load

Kąt wychylenia

Kąt wychylenia główki przegubowej jej stanowi wychylenie z jednego położenia krańcowego w drugie. Do wyliczenia okresu żywotności lub użytkowania należy zastosować połowę kąta wychylenia β.

DURBAL Definitions - Swivelling angle

Kąt przechylenia

Kąt przechylenia określa możliwe wychylenie kuli przegubu lub pierścienia wewnętrznego względem osi wału główki przegubowej w stopniach. Podany w tabelach produktów kąt przechylenia α określa zawsze maksymalne możliwe wychylenie. Należy przy tym pamiętać, że kąt ten nie może zostać przekroczony ani podczas pracy, ani podczas montażu.

DURBAL Definicje - Kąt przechylenia

Okres użytkowania

Okres użytkowania jest rozumiany jako liczba ruchów wychylnych / obrotów lub liczba roboczogodzin osiąganych przez główki przegubowe lub łożyska przegubowe, zanim staną się one bezużyteczne w wyniku zmęczenia materiału, zużycia mechanicznego, zwiększenia się luzu łożysk lub wzrostu momentu tarcia łożysk. Na okres użytkowania oprócz wielkości i rodzaju obciążenia wpływa dodatkowo wiele innych, częściowo również trudnych do określenia czynników. Z tego powodu nie jest możliwe dokładne wyliczenie okresu użytkowania. Orientacyjne wartości okresu użytkowania, zbliżone do praktycznych, można jednak wyznaczyć za pomocą poniższej metody oceny przewidywanego okresu użytkowania, u którego podstaw leżą liczne wyniki prób pracy ciągłej oraz wartości wyznaczone przez dziesięciolecia doświadczeń.

Wyznaczone w ten sposób wartości są przez większość główek i łożysk przegubowych DURBAL o dużej obciążalności osiągane, w większości przypadków nawet przekraczane. Szczególne warunki pracy i sposób zamontowania główek i łożysk przegubowych zmieniają się w praktyce w bardzo dużym stopniu, stąd nie jest możliwe ich uogólnienie przez producenta w katalogu. We wszystkich przypadkach użytkownik, dokonując wyboru, musi porównać podstawowe parametry teoretyczne z występującymi rzeczywiście w praktyce warunkami użytkowania i sprawdzić przydatność główki przegubowej lub łożyska przegubowego w praktyce.

Użytkownik jest zobowiązany zdefiniować dla konkretnego zastosowania rozsądne współczynniki bezpieczeństwa i okresy obsługi technicznej.