Technika

– Wprowadzenie techniczneDURBAL Technika – Wprowadzenie techniczne

Rysunki CAD w firmie DURBAL są sporządzane z najwyższą starannością, a zawarte w nich dane są sprawdzane pod kątem prawidłowości. Tym niemniej nie możemy brać odpowiedzialności za ewentualne błędne lub niepełne dane.

Wskutek stałego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej ofercie produktowej i wykonaniach naszych produktów. Podobnie przestrzegamy wszelkich praw dotyczących naszych znaków handlowych, marek, patentów, rysunków i modeli. Sposób zamontowania i warunki pracy produktu nie są nam znane. Ponadto ze względu na to, że wskutek różnych konfiguracji systemów CAD może dojść do różniących się pomiędzy sobą prezentacji produktów, wykluczamy wszelką odpowiedzialność z tytułu możliwości zastosowania wybranego produktu, jak również z tytułu prawidłowej prezentacji produktu w systemie CAD użytkownika.

Należy stosować się do następujących wskazówek:

  • sprawdzić wszelkie odpowiednie wymiary montażowe na podstawie informacji zawartych na rysunku wymiarowym,
  • sprawdzić przydatność, zdolność do wykonywania określonych zadań oraz oczekiwany okres użytkowania produktu, korzystając z obowiązujących metod: program obliczeniowy,
  • sprawdzić przydatność produktu w odpowiednich układach testowych,
  • nawiązać kontakt z naszym działem technicznym.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz pytanie?

Götz Koster
Kierownik techniczny

T° +49 (0) 7941 9460-40
F° +49 (0) 7941 9460-88
goetz.koster(at)durbal.de