Łożyska

– Basic

Niniejsze główki przegubowe to normowane, gotowe do zamontowania elementy maszyn, służące do przenoszenia sił statycznych i dynamicznych w połączeniu z ruchami wychylnymi, przechylnymi i obrotowymi.

Szeroka oferta DURBAL obejmuje wymagające obsługi technicznej oraz bezobsługowe łożyska przegubowe. DURBAL oferuje wspomniane łożyska przegubowe również w szeregach wymiarowych K, E, G, W i calowym. Ponadto bezobsługowe łożyska przegubowe w szeregach wymiarowych E i G oraz łożyska przegubowe wymagające obsługi technicznej w szeregu wymiarowym K są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej.


Łożyska – Bezobsług.
Łożyska – Obsług.